Welcome

Dù Một sớm mai nào thấy mình trong gương tóc mờ như sương Một sớm mai nào chợt tỉnh cơn say không còn bạn bè không lời hẹn thề thì cuộc sống

Dù Một sớm mai nào thấy mình trong gương tóc mờ như sương/Một sớm mai nào chợt tỉnh cơn say, không còn bạn bè, không lời hẹn thề thì cuộc sống ơi ta vẫn mến yêu người, và đó là chuyện bình thường thôi
Xem chi tiết

Cuộc đời không có những lựa chọn đúng sai chỉ có những điều thích hoặc không thích chỉ có sự thuyết phục hay thiếu thuyết phục nhưng trên tấ

"Cuộc đời không có những lựa chọn đúng - sai, chỉ có những điều thích hoặc không thích, chỉ có sự thuyết phục hay thiếu thuyết phục, nhưng trên tất cả, giản đơn nhất vẫn là sự hài lòng của bản thân. K
Xem chi tiết

Có một món quà mà cha mẹ luôn dành cho đứa con thân yêu của mình đó là một kế hoạch tài chính vững chắc cho đứa con thân yêu dù bất cứ vấn đ

? Có một món quà mà cha mẹ luôn dành cho đứa con thân yêu của mình đó là một kế hoạch tài chính vững chắc cho đứa con thân yêu... dù bất cứ vấn đề gì cha mẹ vẫn đảm bảo cho con một tương lai vững chắc
Xem chi tiết

Bình luận mới