Welcome

Cho ngôi nhà một thư viện cũng là cho ngôi nhà một linh hồn

Cho ngôi nhà một thư viện cũng là cho ngôi nhà một linh hồn. (Marcus Tullius Cicero) Cho lớp học một tủ sách sẽ tăng thêm linh hồn cho lớp học. Nhóm sách hóa Nông thôn Miền Nam và anh Cuong Phan đã tặng hàng ngàn tủ sách nhiều nơi trên đất nước. Và chương trình tiếp tục về Yên Thành, Nghệ An. Mong cùng các bạn sẻ chia tri thức!
2021-03-30
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới