Welcome

Thời trẻ dại chúng mình thường hỏi nhau sẽ chọn cuộc đời bình lặng hay bão giông

Thời trẻ dại,chúng mình thường hỏi nhau sẽ chọn cuộc đời bình lặng hay bão giông.Mình bảo mình sẽ chọn bão giông vì phải trải qua thử thách con người mới khôn lớn,trưởng thành được.Cuộc sống dễ dàng quá sẽ làm người ta yếu ớt đi.Giờ nghĩ lại mình sẽ chọn bình yên...vì cuộc đời, chẳng cần chọn,cũng vẫn đầy giông bão mà thôi.
2021-03-31
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới