Welcome

Soạn trước được 2 bill zòi Mệt lắm mệt luôn Bill hàng nào đơi qá lâu roi nhắc lại hộ em được k giờ kiểm tra từng ib muốn nhũng não luôn k nh

Soạn trước được 2 bill zòi
Mệt lắm mệt luôn
Bill hàng nào đơi qá lâu roi nhắc lại hộ em được k giờ kiểm tra từng ib muốn nhũng não luôn k nhớ nổi nửa roài ???
Hàng hôm nay về được có 1 phần thôi có nhiu trả nhiu mn đừng có hối qá em rối k bik đường soạn nhe ???
2021-06-16
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới