Welcome

Rứa là lại bước thêm tuổi ms nữa rồi

Rứa là lại bước thêm tuổi ms nữa rồi.??.nhanh thật.ms năm ngoái mấy a e đang quây quần bên nhau.dừ người 1 nơi rồi.
Sag tuổi mới rồi.cố gắng phấn đấu cho năm nay đi làm cho nhờ cấy nha.cố gắng bớt bướng đi.sống thật vui vẻ hơn ni.
Tóm lại chúc m tất cả???
2021-06-24
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới